Д-р Диан Митев взе участие в 19-ти конгрес на дружеството на рентгенолозите в България

Д-р Диан Митев взе участие в 19-ти конгрес на дружеството на рентгенолозите в България, както и в Европейско училище по рентгенология с насоченост абдоминална онкология.

На събитието преподаваха международни лектори от Франция, Италия и Гърция, като бе проведено от 3-ти до 6-ти ноември.

На 3 ноември 2022 г Пловдив приветства XIX Конгрес на Българската асоциация по радиология. Беше разгърната ролята на образната диагностика за черния дроб, жлъчните канали и панкреаса. Конгресът продължи с образователни и научни лекции и презентации и завърши с Общо събрание на 5 ноември.

Изтъкнати лектори от Европа споделиха своите знания и опит, така че обширната научна програма да обхване най-важните теми и последните новости в диагностичната и интервенционалната рентгенология.

В предконгресния ден – 3 ноември се проведе Европейско училище по абдоминална образна диагностика под егидата на ESOR Visiting Professorship Programme, чиято цел бе да привлече голям брой специализанти и млади лекари в областта на образната диагностика.

Благодарим на Д-р Диан Митев за будния дух и желание да нови знания.