Е-бюлетин

Уважаеми госпожи и господа,
Уважаеми колеги,

Стартираме нашия месечен Е-бюлетин ИнфоЗДРАВЕ за да Ви представяме новостите в лечебното ни заведение, съвместната ни работа с нашите партньори и достиженията в медицинската наука и клиничната практика, защото вярваме, че информираността на пациента е най-прекият път за спечелване на взаимно доверие и постигане на удовлетворяващи ни резултати.
Приятно четене!