ЗА НАС

Кои сме ние

„ДКЦ – 1 В. Търново” ЕООД е лечебно заведение за извънболнична медицинска помощ и естествен правоприемник на бившата Градска поликлиника.

„Диагностично – консултативен център – 1 Велико Търново” ЕООД е лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ на територията на община Велико Търново и естествен правоприемник на бившата Градска поликлиника в старопрестолния град.

Лечебното заведение /ЛЗ/ е регистрирано съгласно изискванията на Закона за лечебните заведения и Търговския закон. Осъществяваните в него дейности и услуги са изцяло съобразени с действащото в страната законодателство и произтичащите от него подзаконови нормативни актове.

ЛЗ има доказано добър авторитет на пазара за доболнична медицинска помощ, заради богатия опит на своя високо квалифициран екип от медицински специалисти.

„Диагностично – консултативен център – 1 Велико Търново” ЕООД има сключен договор с РЗОК по 19 специалности, както и по пакет образна диагностика, клинична лаборатория и физиотерапия и рехабилитация. ЛЗ има сключени договори за предоставяне на здравни услуги и медицински дейности и със здравноосигурителни фондове.

Квалифициран екип

Разполага със специалисти по следните медицински специалности: акушерство и гинекология, кардиология, пневмология и фтизиатрия, клинична алергология, ушно-носно-гърлени болести, ендокринология и болести на обмяната, хирургия и онкохирургия, ортопедия и травматология, урология, нефрология, очни болести, вътрешни болести, детски болести, нервни болести, физикална и рехабилитационна медицина, кожни и венерически болести, инфекциозни болести, психиатрия, анестезиология и интензивно лечение, неврохирургия, образна диагностика и клинична лаборатория.

„Диагностично – консултативен център – 1 Велико Търново” ЕООД постоянно повишава своя лечебен и диагностичен потенциал, като осъвременява медицинската си апаратура, ангажира и/или си партнира с водещи ЛЗ и медицински специалисти от столицата и университетските градове в България. Затова предлаганият широк кръг от медицински и здравни услуги в ЛЗ привлича пациенти от община и област Велико Търново и цялата страна.