Психично консултиране

Център за психологическо консултиране и психотерапия „ЛОГОС“ предоставя квалифицирана психологическа помощ и подкрепа.

Разполагането на центъра във В. Търново осигурява възможност за тясно сътрудничество между психолозите, консултантите и психотерапевтите. Улеснява се и колаборацията между практикуващите психиатри и специалистите в центъра, обмяната на идеи и препоръки между тях. Осигуреното сътрудничество ще подпомогне постигането на цялостен подход при повлияване,проследяването на заболяванията и състоянията на пациентите.

Адриан Аврамов: психолог -консултант тел. 0877 836 003 каб.328
Пламен Чергаров: НЛП – консултант и коуч тел: 0886 912 929 каб. 329

Индивидуално консултиране – 25 лв. / час
Групово консултиране – 10 лв. / час
Фамилно консултиране – 25 лв. / час

Кабинетът се намира на 3-тия етаж на Градска поликлиника №329 и е отворен всеки работен ден от 10:00 до 19:00 часа.

Концепция за дейността и развитието на Център за психологическо консултиране и психотерапия
„ЛОГОС“

1. Потребност от разкриване на услугата

Необходимостта от предоставяне на квалифицирана психологическа помощ е един от основните фактори за откриването на център за психологическо консултиране и психотерапия на територията на гр. Велико Търново.

Разкриването на Център за психологическо консултиране и психотерапия „ЛОГОС” във В. Търново ще помогне на живеещите в града и района да намерят лесна и достъпна помощ, посредством добрата локация на популярно и комуникативно място.

Разполагането на центъра във В. Търново осигурява възможност за тясно сътрудничество между психолозите, консултантите и психотерапевтите. Улеснява се и колаборацията между практикуващите психиатри и специалистите в центъра, обмяната на идеи и препоръки между тях. Осигуреното сътрудничество ще подпомогне постигането на цялостен подход при повлияване на заболяванията и състоянията на пациентите.

Не на последно място, с откриването на център за психологическа помощ и психотерапия и лесния достъп до него, се цели повишаване на отговорността за личното психично здраве на клиентите.

2. Описание на предлаганите услуги

Центърът ще предостави следните услуги в областта на консултирането и психотерапията:

 • организационно консултиране – Предложената услуга се изразява в помощ на организациите при вътрешнофирмен конфликт, подбор на персонал, намиране и диагностициране на организационна дисфункция, повишаване на мотивацията и ефективността на хората и отделите.
 • индивидуално консултиране и психотерапия – Фокусът на интервенцията е върху отделният индивид, като консултацията се провежда в рамките на отношенията терапевт/консултант – клиент. Строго се спазва конфиденциалният характер на срещите и не се допуска намеса на трети лица (освен по изрична договорка). Индивидуалното консултиране и психотерапия са удачни при хора, които:
  – желаят кариерно консултиране
  – искат да придобият по-ясна концепция за себе си
  – преживяват труден житейски период или криза
  – страдат от високи нива на тревожност и/или депресия
  – имат фобии и паник атаки
  – страдат от безсъние или друг психосоматичен проблем
  – се борят със зависимости
  – страдат от загуба
  – са подложени на стрес
  – други специфични случаи
 • семейно консултиране и фамилна терапия – негов субект са двойките и семействата с или без деца. Цели се стабилизиране на отношенията на доверие, уважение и хармония в двойката/семейството; справяне с трудни моменти от живота на семейството/двойката (изневяра, зависимост, различия в желанията по важни въпроси и др.); подобряване отношенията дете-родител.
 • консултиране на деца и юноши – предлага помощ за децата и младежите до 18 години само с позволението и одобрението на родителя. Целта е децата да получат адекватна и квалифицирана помощ при тревожност, проява на агресивно поведение, преживяване на травми и др.
 • организиране на семинари, обучителни групи и тренинги – цели се организиране на семинари, обучения и тренинги по актуални и практически теми. Предвижда се те да бъдат водени и представяни от вътрешни и външни лектори, което допълнително разширява придобитият опит и умения.
 • психодиагностика – провеждане на психологически изследвания:
  – психодиагностика на когнитивните процеси
  – психодиагностика на личността
 • сексологично консултиране – центърът ще предостяви професионална помощ при възникаване на въпроси за сексуалната ориентация; сексуални проблеми с партньора; специфични проблеми в сексуалната сфера при мъжете и жените и др.
 • групово консултиране и психотерапия – организиране на групи за подкрепа и самопомощ на хора с хронични и терминални заболявания и техните близки.

3. Методи на работа

Центърът обединява психолози, специализирали в различни направления на психологията и психотерапията и практикуващи по различни парадигми и методики. В резултат на това, използваните методи на работа са разнообразни и обхващат техниките на:

 • когнитивно-поведенческата терапия
 • позитивната терапия
 • психодрамата
 • НЛП консултиране
 • фамилна терапия системен подход
 • психоанализата
 • психодиагностиката
 • коучинг
 • хипнотерапията

4. Организация и квалификация на персонала

Персоналът включва екип от психолози, притежаващи следните квалификаци:

 • бакалавърска степен по Психология
 • магистърска степен в различни области на психологията
 • личен опит и обучение в психотерапевтична школа
 • допълнителни квалификации