КОНТАКТИ

Адрес

гр. Велико Търново, 5000
ул. Марно поле 21
обл. Велико Търново

Телефон за връзка с регистратурата

062/621960
062/660202

E-mail

Съгласие

8 + 6 =

Информационен център (Регистратура)

Телефони

062/621960
062/660202

Телефони за контакт на администрацията на ДКЦ 1 ВТ

Управител:

  • Д-р Ивайло Пущиев
  • Кабинет № 234
  • Телефон: 062 / 62-19-75, 062 / 660 266
  • Приемно време за граждани: всяка сряда от 14:30 – 16:30

Административен секретар:

  • Галина Гинева
  • Кабинет № 233
  • Телефон: 062 / 62-19-75, 062 / 660 266

Счетоводство:

  • Марияна Банчева – главен счетоводител
  • Телефон: 062 / 660 291, 062 / 62-25-06