КОНТАКТИ

Адрес

гр. Велико Търново, 5000
ул. Марно поле 21
обл. Велико Търново

Телефон за връзка с регистратурата

062/621960
062/660202

E-mail

Съгласие

15 + 10 =

Информационен център (Регистратура)

Телефони

062/621960
062/660202

Телефони за контакт на администрацията на ДКЦ 1 ВТ

Управител:

 • Д-р Ивайло Пущиев
 • Кабинет № 234
 • Телефон: 062 / 62-19-75, 062 / 660 266
 • Приемно време за граждани: всяка сряда от 14:30 – 16:30

Административен секретар:

 • Галина Гинева
 • Кабинет № 233
 • Телефон: 062 / 62-19-75, 062 / 660 266

Старша медицинска сестра:

 • Ст. м. с. Ренета Антонова
 • Кабинет № 231
 • Телефон: 062 / 64-58-62, 062 / 660 212

Счетоводство:

 • Марияна Банчева – главен счетоводител
 • Телефон: 062 / 660 291, 062 / 62-25-06