Диагностично-Консултативен Център 1
Велико Търново

НАШИТЕ УСЛУГИ

ЗА ДКЦ 1 ВЕЛИКО ТЪРНОВО

„ДКЦ – 1 В. Търново” ЕООД е лечебно заведение за извънболнична медицинска помощ и естествен правоприемник на бившата Градска поликлиника.

„Диагностично – консултативен център – 1 Велико Търново” ЕООД е лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ на територията на община Велико Търново и естествен правоприемник на бившата Градска поликлиника в старопрестолния град.

ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИСТИ

д-р Румяна Андреева

д-р Веселин Михайлов

Д-р Диан Митев

Д-р Ирена Николова-Митева

АКТУАЛЕН
ЦЕНОРАЗПИС

Напред

ПОТЪРСЕТЕ НИ
ПРИ НУЖДА

Напред