Профилактични прегледи

Това е най-често срещаният метод за определяне на костната плътност. Извършва се бързо, безболезнено е, лесно и с ниско лъчево натоварване. Остеоденситометрията е фундаментално изследвания, прилагано за диагностициране на остеопороза.

За записвания на регистратурата на ДКЦ 1 Велико Търново

  • тел.: 062/621 960, 062/660 202

Работно време:

  • Всеки работен ден: 08:30 – 15:00