Клинична лаборатория

Извършва пълен спектър изследвания, съобразно приетия “Национален стандарт по Клинична лаборатория”, с необходимо качество и прецизност /непрекъснат вътрешен качествен контрол и външна оценка на качеството/.

Лабораторията работи и по договор с РЗОК- Велико Търново. Резултати от изследванията се получават още същия ден, на място в лабораторията, или от меню “Онлайн проверка”.