Компютърен томограф /скенер/

Неинвазивен метод за образна диагностика, който съвместява възможностите на рентгеновата и компютърната технологии, като позволява визуализиране на кости, меки тъкани, вътрешни органи, както и локализация и размери на евентуални патологични промени в човешкото тяло.