Рентгенови изследвания

СЕКТОР „ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА”

Образната диагностика подпомага медика в поставянето на точна диагноза и избора му на лечение. Към сектор „Образна диагностика” функционират: рентген, мамограф, компютърен томограф и рентгенов остеоденситометър, които използват йонизиращи /рентгенови/ лъчения.

При рентгеновите изследвания пациентите не изпитват болка. За получаването на качествен диагностичен образ те трябва да останат неподвижни по време на изследването. За да се намали облъчването на частите от тялото, които не са обект на изследването, се използват защитни средства.

При някои изследвания, за да се изобразят по-детайлно органите и по-специално кръвоносните съдове, венозно се въвежда т.нар. контрастно вещество.

Много пациенти таят опасения при провеждането на изследвания с йонизиращи лъчения, но в повече от случаите ползата от изследване многократно превишава радиационния риск, защото спомага за избора на най-подходящ метод за лечение и може да спести нуждата от хирургична намеса.

Екип:

 • д-р Милко Михайлов
  началник сектор, рентгенолог
 • д-р Валери Александров
  рентгенолог
 • Тодор Хаджиев
  старши рентгенов лаборант
 • Петя Кулова
  рентгенов лаборант
 • Диляна Атанасова
  рентгенов лаборант
 • Силвия Илиева
  рентгенов лаборант

РЕНТГЕН

Осъществява цялата гама рентгенови изследвания /рентгеноскопични и рентгенографични/ при заболявания на мускулно-скелетната, храносмилателната, дихателната, отделителната системи и др.

МАМОГРАФ

Диагностицира болестите на млечната жлеза, както при жените, така и при мъжете. При този образен метод се използва ниска доза рентгеново лъчение, с което се визуализират тъканите в гърдата.
Мамографията е основен сертифициран метод в света за провеждане на скрининг на рака на гърдата – заемащ челно място сред злокачествените новообразования при жените, но открит навреме е напълно лечим.

КОМПЮТЪРЕН ТОМОГРАФ /СКЕНЕР/

Неинвазивен метод за образна диагностика, който съвместява възможностите на рентгеновата и компютърната технологии, като позволява визуализиране на кости, меки тъкани, вътрешни органи, както и локализация и размери на евентуални патологични промени в човешкото тяло.

ОСТЕОДЕНСИТОМЕТЪР

Това е най-често срещаният метод за определяне на костната плътност. Извършва се бързо, безболезнено е, лесно и с ниско лъчево натоварване. Остеоденситометрията е фундаментално изследвания, прилагано за диагностициране на остеопороза.