ЦЕНИ

Прегледи
Наименование Цена
Първичен Преглед 50,00 лв.
Вторичен Преглед 30,00 лв.
Консултация без преглед до 20 минути 18,00 лв.
ЛКК преглед 18,00 лв.
Първичен преглед – проф. Кинов 100,00 лв.
Вторичен преглед – проф. Кинов 80,00 лв.
Манипулация или превръзка – проф. Кинов 30,00 лв.
Преглед с ултразвук – д-р Грудков 70,00 лв.
Първичен преглед доц. Вълков 50,00 лв.
Вторичен преглед доц. Вълков 25,00 лв.
Първичен преглед доц. Пехливанов 60,00 лв.
Вторичен преглед доц. Пехливанов 25,00 лв.
Потребителски такси НЗОК
Наименование Цена
Потребителска такса 2,90
Потребителска такса пенсионери 1,00
Бременни и родилки до 45 дни след раждането 0,00
Ветерани от войните, военноинвалиди 0,00
Военнослужеши на наборна военна служба 0,00
Граждани без доходи, настанени в домове за социални грижи 0,00
Дете до 18 годишна възраст 0,00
Други 0,00
Задържани под стража или лишени от свобода 0,00
Здравноосиг. граждани, със заболявания с тежка степен на намалена работоспособност 0,00
Медицински специалисти (завършили медицински училища) 0,00
Неработещи членове на семейството, регистрирани в Бюрото по труда 0,00
Пациенти със злокачествени новообразувания 0,00
Пострадали при/или по време на отбраната на страната 0,00
Потребителска такса, нулева (ВСД) 0,00
Потребителска такса, нулева (ЗОФ) 0,00
Потребителска такса, нулева (ЛКК) 0,00
Потребителска такса, нулева (Рентген) 0,00
Потребителска такса, нулева (вторичен) 0,00
Потребителска такса, нулева (диспансерни) 0,00
Потребителска такса, нулева (друг район) 0,00
Потребителска такса, нулева (други) 0,00
Потребителска такса, нулева (освободени) 0,00
Потребителска такса, нулева (скенер) 0,00
Потребителска такса, нулева (скрининг) 0,00
Социално слаби, получаващи помощ по Правилника за социално подпомагане 0,00
Издаване на документи
Наименование Цена
Издаване на документи за ТЕЛК, Съдебна система 40,00 лв.
Медицинско за постъпване на работа 15,00 лв.
Медицинско за брак 20,00 лв.
Медицинско за водач на МПС 15,00 лв.
Заверяване на болничен 5,00 лв.
Дубликат на документ 5,00 лв.
Манипулационна
Наименование Цена
Такса взимане биологичен материал (венозна кръв) 2,50 лв.
Интрамускулна (подкожна) инжекция (без медикамент) 6,00 лв.
Интравенозна инжекция (без медикамент) 10,00 лв.
Интравенозна канюла (без медикамент) 12,00 лв.
Парентерална инфузия (без медикаментите) 25,00 лв.
Измерване на артериално налягане 3,50 лв.
Скарификационна проба за чувствителност за антибиотици 3,00 лв.
ЕКГ 5,00 лв.
ДКЦ-1-ВТ: Други
Наименование Цена
Наем голяма зала 100,00 лв.
Наем малка зала 70,00 лв.
АГ
Наименование Цена
Посещение в женска консултация 25,00 лв.
Първичен преглед + УЗД 45,00 лв.
Първичен преглед – оглед млечна жлеза – цитонамазка – УЗД 80,00 лв.
4D Ултразвукова диагностика 50,00 лв.
Експертиза по документи 15,00 лв.
Експертиза по документи специалист АГ 15,00 лв.
Поставяне на вътрематочен песар (спирала) 55,00 лв.
Екстракция на вътрематочен песар (спирала) 25,00 лв.
Поставяне (екстракция) на НВА влагалищен песар 20,00 лв.
Елекротермокоагуация 40,00 лв.
Химическа каутеризация 15,00 лв.
Вземане влагалищен секрет 15,00 лв.
Вземане на Цитонамазка 15,00 лв.
Изследване цитонамазка 15,00 лв.
Вагинална ехография 50,00 лв.
Ехография абдоминална 40,00 лв.
Ехография на млечна жлеза 40,00 лв.
Първична обработка на рана 40,00 лв.
Терапия на остри кондиломи с месна анестезия 40,00 лв.
Диагностична биопсия 40,00 лв.
Превръзка на гърди 15,00 лв.
Палпация на гърда 10,00 лв.
Превръзка на рана 35,00 лв.
Сваляне на конци 35,00 лв.
Изваждане на чуждо тяло 25,00 лв.
Катетиризация 15,00 лв.
Смяна на катетър 15,00 лв.
АГ-манипулация (ДКЦ 1 ВТ) 200,00 лв.
2 часа престой в АГ манипулационна 20,00 лв.
Запис тонове на бременни 15,00 лв.
Алергология
Наименование Цена
Единична проба алергоген 5,00 лв.
Единична проба алергоген (10 бр.) 50,00 лв.
Интерпретация на резултатите от кожно-алергично тестуване 20,00 лв.
Изготвяне план за лечение на алергично болни 30,00 лв.
Обучение – тренировка за използване на инхалаторно устройство 40,00 лв.
Организация на мониторирането на ВЕД в домашни условия чрез ВЕДметрия 35,00 лв.
Предоперативна подготовка на рискови пациенти 85,00 лв.
Подготовка за специализирани изследвания (йод-контрасти) 70,00 лв.
Гастроентерология
Наименование Цена
Фиброгастродуоденоскопия с биопсия и/или изследване на HP инфекция 60,00 лв.
Фиброгастродуоденоскопия 60,00 лв.
Ректороманоскопия с проптоскопска биопсия на ректума 60,00 лв.
Ректороманоскопия 60,00 лв.
УЗД горен етаж на корем и ретроперитонеум 40,00 лв.
УЗД на коремни органи 40,00 лв.
Сигмоидоскопия с биопсия 60,00 лв.
Сигмоидоскопия без биопсия 60,00 лв.
УЗД на щитовидна жлеза 40,00 лв.
Експертиза по документи специалист Гастроентеролог 20,00 лв.
Кожно - венерически болести
Наименование Цена
Електроексцизия на единична кожна лезия 25,00 лв.
Електроексцизия на множествени кожни лезии за 1 бр. 15,00 лв.
Нативен препарат 10,00 лв.
Оцветен препарат (GO) 15,00 лв.
Кардиология
Наименование Цена
Ехокардиография 50,00 лв.
ЕКГ Холтер 50,00 лв.
Тредмил 50,00 лв.
Клинична лаборатория
Наименование Цена
Глюкоза 1,80 лв.
Кръвно-захарен профил 4,50 лв.
Урино-захарен профил 4,50 лв.
Холестерол 1,80 лв.
HDL – холестерол 2,40 лв.
LDL – холестерол 2,40 лв.
Триглицериди 1,80 лв.
Урея 1,80 лв.
Креатинин 1,80 лв.
Пикочна киселина 1,80 лв.
Билирубин общ 1,80 лв.
Билирубин директен 1,80 лв.
Общ белтък 1,80 лв.
Албумин 1,80 лв.
АСАТ 1,80 лв.
АЛАТ 1,80 лв.
Креатинкиназа/КК/ 1,80 лв.
КК-МВ 7,00 лв.
ЛДХ 1,80 лв.
а ХБДХ 2,00 лв.
Холинестераза 1,80 лв.
Гама ГТП 1,80 лв.
Алкална фосфатаза 1,80 лв.
Кисела фосфатаза обща 2,00 лв.
Кисела фосфатаза простатна 2,00 лв.
Амилаза в серум 1,80 лв.
Амилаза в урина 1,80 лв.
Липаза 1,80 лв.
Калий 1,80 лв.
Натрий + Калий 1,80 лв.
Хлорид 1,80 лв.
Фосфор 1,80 лв.
Магнезий 1,80 лв.
Калций 1,80 лв.
Желязо 1,80 лв.
ЖСК 2,40 лв.
ПКК 22 показателя 2,40 лв.
ДКК 2,50 лв.
Ретикулоцити 3,00 лв.
Морфология на еритроцити 2,50 лв.
СУЕ 1,20 лв.
Гликиран хемоглобин Alc 9,00 лв.
Протромбиново време 3,50 лв.
АПТТ 3,50 лв.
Тромбиново време 1,50 лв.
Фибриноген 3,50 лв.
Време на кървене 1,50 лв.
Време на съсирване 1,50 лв.
АнтиТромбин III 6,00 лв.
Изследване на урина
8 показателя без седимент 1,50 лв.
8 показателя със седимент 2,40 лв.
Белтък 1,00 лв.
Билирубин 1,00 лв.
Уробилиноген 1,00 лв.
Количество захар 2,00 лв.
Количество белтък 2,00 лв.
Седимент 2,40 лв.
Хим. Изследване с течен реактив/белтък, билирубин, уробилиноген/ 2,40 лв.
Окултни кръвоизливи 5,00 лв.
Бъбречни конкременти 15,00 лв.
Микроалбуминурия 10,00 лв.
Хормони, туморни маркери, метаболити, други
TSH 10,50 лв.
FT3 10,50 лв.
fT4 10,50 лв.
Anti-Tg/TAT/ 12,50 лв.
Anti-TPO/MAT/ 12,50 лв.
Tg/тиреоглобулин/ 16,50 лв.
TGBG/тирео свързващ глобулин/ 13,50 лв.
А-Tg + A-TPO 22,00 лв.
TSH + FT4 19,00 лв.
Пролактин 12,50 лв.
LH 12,50 лв.
FSH 12,50 лв.
Тестостерон 12,50 лв.
Прогестерон 12,50 лв.
DHEA-S 14,00 лв.
Естрадиол 12,50 лв.
Свободен Естрадиол 22,00 лв.
LH + FSH 22,00 лв.
LH + FSH + Естрадиол 32,00 лв.
Инхибин В 73,00 лв.
Анти Мюлеров Хормон/работи се в Германия/ 77,00 лв.
Андростендион 22,00 лв.
SHBG 22,00 лв.
ACTH 27,50 лв.
Соматотропен хормон 27,00 лв.
Cortisol/серум и в 24 ч. диуреза/ 13,50 лв.
DHEA-S 14,00 лв.
Инсулин 16,00 лв.
C-peptide 18,00 лв.
Gastrin 39,00 лв.
Остеокалцин 22,00 лв.
B-Cross-Laps 22,00 лв.
PTH/паратхормон/ 22,00 лв.
Калцитонин 22,00 лв.
Ca 15-3 15,00 лв.
Ca 19-9 15,00 лв.
Ca 72-4 22,00 лв.
Ca 125 15,00 лв.
AFP 12,50 лв.
PSA общ 12,50 лв.
PSA свободен 14,50 лв.
бета hCG 12,50 лв.
CEA общ 12,00 лв.
Cifra 21-1 27,50 лв.
NSE 27,50 лв.
SCC 46,80 лв.
Витамин В12 10,00 лв.
Фолат 10,00 лв.
Феритин 10,00 лв.
Бета таласемия 22,00 лв.
Еритропоетин 22,00 лв.
Карбамазепин 11,00 лв.
Валпроева киселина 11,00 лв.
Фенитоин 11,00 лв.
Дигоксин 11,00 лв.
Cocaine 8,00 лв.
Canabinoides/марихуана/ 8,00 лв.
Opiates/хероин, морфин, кодеин/ 8,00 лв.
Barbiturates 8,00 лв.
Имуноглобулини Ig M 9,00 лв.
Имуноглобулини Ig G 9,00 лв.
Имуноглобулини Ig A 9,00 лв.
Имуноглобулини Ig E 13,50 лв.
C3 комплемент 9,00 лв.
C4 комплемент 9,00 лв.
CRP 6,00 лв.
CRP /високо чувствителен/ 8,00 лв.
alfa 1 антитрипсин 6,00 лв.
Антистрептолизинов титър /AST/ 6,00 лв.
скриниране на ANA/антинуклеарни антитела/ 27,50 лв.
ANA 1 -имуноблот/едновременно за анти-dsDNA и нуклеозома, SS-A, SS-B, Sm, RNP, Jo 1, CENP-Bq Scl-70/ 55,00 лв.
ANA 2 -имуноблот/едновременно за SS-A 52, SS-A 60, SS-B, Sm, RNP, Jo 1, CENP-B, Rib-P,Scl-70/ 55,00 лв.
HLAB27 39,00 лв.
ANCA-PR3/c-ANCA/ 22,00 лв.
ANCA-MPO/P-ANCA/ 22,00 лв.
ANCA-имуноблот/едновременно за PR3, MPO, GBM/ 22,00 лв.
антикардиолитинови Ig M 22,00 лв.
антикардиолитинови Ig G 22,00 лв.
Lupus Anticoagulant/цитрат плазма/ 27,50 лв.
Wasserman/RPR/ 6,00 лв.
Ревматоиден фактор 6,00 лв.
anti-CCP/цикличен цитрулинов пептид/ 18,00 лв.
TB Gold QuantiFERON 89,00 лв.
Имуноблот – АМА-М2 и чернодробен профил/едновременно за антимитохондриални-М2;анти-LKM-2;анти-LC-1 и анти-SLA/LP/ 27,50 лв.
Гастро-имуноблот/едновременно за анти-глиадин, париетални клетки, тъканна трансглутаминаза, intrinsic фактор, S. cerevisiae/ 27,50 лв.
Антитироглобулинови/ТАТ/ 12,50 лв.
Антимикрозомални/МАТ/ 12,50 лв.
срещу TSH -рецептор/TRAC/ 33,00 лв.
Troponin I 14,00 лв.
NT-pro BNP 44,00 лв.
1-ви триместър/10-13 г.с./ 50,00 лв.
PAPP-A 22,00 лв.
Free b HCG 17,00 лв.
изчисл. на риска при бременност с програма Prisca 4.0-Siemens 11,00 лв.
2-ри триместър/14-21 г.с./ 52,50 лв.
AFP 11,00 лв.
Free b HCG 17,00 лв.
Free Еstriol 13,50 лв.
изчисл. на риска при бременност с програма Prisca 4.0-Siemens 11,00 лв.
Total Ig E 13,50 лв.
Алерген специфичен Ig G 11,00 лв.
Total Ig E + Алерген специфичен Ig G 22,00 лв.
Хранителен панел FP5 /яйца, мляко, риба, фъстъци, брашно, соя/ 11,00 лв.
Хранителен панел FP13 /грах, бял боб, морков, картофи/ 11,00 лв.
Хранителен панел FP15 /портокал, ябълка, банан, праскова/ 11,00 лв.
Инхалаторен панел IP3 /микрокърлеж, котка, куче, aspergillus fumigatus/ 11,00 лв.
Инхалаторен панел IP6 /трева, плесен,A.tenius,бреза,билки/ 11,00 лв.
Животински панел AP72/пера от папагал и канарче/ 11,00 лв.
Растителен панел WP5 /плевели/ 11,00 лв.
Дървесен панел TP1/клен, бреза,дъб, бряст,бадем/ 11,00 лв.
Дървесен панел TP9/елша, бреза, лешник, дъб, бадем/ 11,00 лв.
Инхалаторен панел AlaTop screen/бронхиална астма и атопичен дерматит/ 11,00 лв.
ECP/еозинофилен катионен протеин/ 11,00 лв.
Специфични Ig E/индивидуални алергени/
Aspergillus fumigatus 11,00 лв.
Penicillium notatum 11,00 лв.
Candida albicans 11,00 лв.
мляко 11,00 лв.
яйце/белтък/ 11,00 лв.
шоколад 11,00 лв.
отрова-пчела 11,00 лв.
отрова-оса 11,00 лв.
инсулин/човешки,телешки,свински/ 11,00 лв.
домашен прах Н6 11,00 лв.
HIV 1/2 Aт/спин/ 10,00 лв.
HbsAg /хепатит В/ 11,00 лв.
Anti Hbs Ig/total/ 13,50 лв.
Anti Hbs Ig M 13,50 лв.
HbeAg 13,50 лв.
Anti HbeAg Ig total 13,50 лв.
Anti HCV /хепатит С/ 22,00 лв.
Anti HАV /total//хепатит А – тотал/ 13,50 лв.
Anti HАV Ig M/хепатит А / 13,50 лв.
Rubella Ig M 16,50 лв.
Rubella Ig G 16,50 лв.
CMV Ig M /цитомегаловирус/ 16,50 лв.
CMV Ig G /цитомегаловирус/ 16,50 лв.
EBV-CA-Ig M /инфекциозна мононуклеоза/ 19,00 лв.
EBV-CA-Ig G /инфекциозна мононуклеоза/ 19,00 лв.
EBV профил – имуноблот Ig G /инфекциозна мононуклеоза/ 30,00 лв.
HSV тип 1 Ig M/ Ig G 16,50 лв.
HSV тип 2 Ig M/ Ig G 16,50 лв.
HSV тип 1 + 2 Ig G 16,50 лв.
Anti Chlamydia trachomatis Ig A 16,50 лв.
Anti Chlamydia trachomatis Ig G 16,50 лв.
Anti Chlamydia trachomatis Ig M 16,50 лв.
Anti Chlamydia pnermoniae Ig M 16,50 лв.
Anti Mycoplasma pnermoniae Ig M 11,00 лв.
Anti Borrelia Ig M /лаймска болест/ 16,50 лв.
Anti Borrelia Ig G /лаймска болест/ 16,50 лв.
Helicobacter pylori Ig G 16,50 лв.
Wasserman/RPR/ 6,00 лв.
Anti T. pallidum Ig total /сифилис/ 11,00 лв.
Treponema pallidum хемаглутинационен тест /ТРНА/ 11,00 лв.
Анти Toxoplasma Ig M 13,50 лв.
Анти Toxoplasma Ig G 13,50 лв.
Анти Echinococcus granulosus Ig G 16,50 лв.
Определяне на кръвни групи от системата АВ0 Rh/D/ антиген от системата Rhesus по кръстосан метод/ с тест-реагенти анти-А, анти-В, анти АВ, анти-D и тест-еритроцити А1, А2, В и 0/ 8,00 лв.
Определяне на подгрупите на А антигена/А1 и А2/ с тест-реагенти с анти-А и анти-Н 3,50 лв.
Определяне на слаб D антиген/Du/ по индиректен тест на Coombs 16,50 лв.
Изследване за автоеритроантитела при фиксирани антитела върху еритроцитите-чрез директен антиглобулинов/Coombs/ тест с поливалентен антиглобулинов серум, при свободни антитела в серума-чрез аглутинационен или ензимен метод 20,00 лв.
Изследване за алоеритроантитела чрез аглутинационен или ензимен метод или индиректен антиглобулинов/Coombs/ тест с поливалентен антиглобулинов серум 16,50 лв.
Определяне на Rh фенотип /CcDEe/ и Kell антиген с моноспецифични тест-реагенти 27,50 лв.
Определяне на имуноглобулиновата х-ка на еритроантителата/диференциран директен тест на Coombs/ с моноспецифични антиимуноглобулинови тест-реагенти с анти-IgG и антикомплементарен/C’/ тест-реагент 11,00 лв.
Определяне на специфичността и титъра на еритроантителата чрез аглутинационен, ензимен или антиглобулинов/Coombs/ метод 22,00 лв.
Определяне на титъра на имунните анти-А и анти-В антитела от клас IgG след обработка на серума с 2-меркаптоетанол чрез аглутинационен, ензимен или антиглобулинов/Coombs/ метод 15,50 лв.
Формуляр за кръвна група 0,50 лв.
Chlamydia trachomatis PCR /уретр.,цервик.секрет;урина/ 22,00 лв.
Chlamydia trachomatis + Neisseria gonorrhoeae PCR 22,00 лв.
Mycobactrium tuberculosis PCR/храчка/ 27,50 лв.
HIV PCR 33,00 лв.
Hepatitis B virus/HBV/PCR-количествено 225,00 лв.
Hepatitis C virus/HBV/PCR-количествено 225,00 лв.
Hepatitis C virus/HBV/PCR-качествено 110,00 лв.
HCV-генотипизиране 240,00 лв.
Human papilloma virus/HPV/PCR/чип диагностика в Зинлаб-Германия/ 176,40 лв.
Антистрептолизинов титър /AST/ 6,00 лв.
Waaler Rose/RF-ревматоиден фактор 6,00 лв.
EBV-CA-Ig M /Paul-Bunnel,инфекциозна мононуклеоза/ 16,50 лв.
Chlamydia/сух тест/ 16,50 лв.
M.hominis и Ureaplasma spp./уретрален и цервиковагинален секрет/ 27,50 лв.
Ортопедия и травматология
Наименование Цена
Гипсова циркулярна превръзка 27,00 лв.
Гипсова шина 25,00 лв.
Превръзка тип „Раница“, при фактурирана ключица 25,00 лв.
Сваляне на гипс 5,00 лв.
Отстраняване на шина 5,00 лв.
Ставна пункция 40,00 лв.
Екстизионна обработка при рани, инфекции, изгаряния 40,00 лв.
Операция на ганглеон на пръст 125,00 лв.
Шев на мускули (фасции) при травма 125,00 лв.
Шев на екстерзерно сухожилие и сухожилно влагалище 220,00 лв.
Закрито наместване на фрактура на фаланга на пръст 50,00 лв.
Закрити намествания на луксация на рамо, лакът, коляно 100,00 лв.
Пункция на кисти, абцеси и др. 35,00 лв.
Инжектиране на лечебна субстанция в става 50,00 лв.
Инжектиране на лечебна субстанция в лигамент 35,00 лв.
Аспирация на бурса 35,00 лв.
Замесване на гипс 20,00 лв.
Инцизия и дренаж на палмарно итенарно пространство 100,00 лв.
Отсраняване на доброкачествени тумори от меки тъкани 220,00 лв.
Миотомия 100,00 лв.
Бурзотомия 100,00 лв.
Фастеотомия 100,00 лв.
Ганглеотомия 130,00 лв.
Бурзектомия 200,00 лв.
Освобождаване на адхезии 40,00 лв.
Синтеза при фрактура на дистална фаланга  100,00 лв.
Синтеза при фрактура на средна и проксимална фаланга 80,00 лв.
Шев на флексорно сухожилие 80,00 лв.
Артотеза на става на пръст 35,00 лв.
Несвободна кожна пластика на ръка и пръсти 120,00 лв.
Свободна кожна пластика 120,00 лв.
Оформяне на ампутационен чукан на пръст 90,00 лв.
Изваждане на синтезен материал без инцизия 20,00 лв.
Операция на щракащ пръст 180,00 лв.
Интерадермален шев 100,00 лв.
Изваждане на чуждо тяло от крайник чрез и/или ексцизия 180,00 лв.
Артотомия на става на пръст при контрактура (либерация) 100,00 лв.
Шев на мускули при травма 180,00 лв.
Закрито наместване на фрактура на гривнена, глезенна, карпална или тарзална  100,00 лв.
Закрито наместване на фрактура на предмишница 100,00 лв.
Закрито наместване на фрактура на подбедрица 100,00 лв.
Закрито наместване на фрактура на мишница 100,00 лв.
Шев на флексорно сухожилие 200,00 лв.
Пълно отстраняване на палмарна невроза при контрактура на Дюпоитрент 300,00 лв.
Операция при карпален и тарзален тунелен синдром 150,00 лв.
Телена фиксация на фрактура перкутанно 100,00 лв.
Отстраняване на телена фиксация 50,00 лв.
Отстраняване на остеосинтезен материал от малки тръбести кости и патела 150,00 лв.
Оперативно наместване на луксация на пръст включително палец 150,00 лв.
Шев с реинсеркция на връзка или капсула на става или пръст 100,00 лв.
Шев на ставна капсула на палец, ръка или скочна става 100,00 лв.
Фиксиране с тел на малка става 100,00 лв.
Фиксиране с тел на палец, на ръка или на крак 100,00 лв.
Отстраняване на тел 100,00 лв.
УНГ
Наименование Цена
Първична хирургична обработка на малка рана без налягане на кожни шевове 20,00 лв.
Първична хирургична обработка на малка рана със налягане на кожни шевове 30,00 лв.
Превръзка на първично заздравяваща рана 20,00 лв.
Превръзка на вторично заздравяваща рана 20,00 лв.
Инцизия и хирургична обработка на хематом 35,00 лв.
Биобсия от кожа или лигавица 30,00 лв.
Инцизия на фурункул на външен слухов преход 35,00 лв.
Инцизия на повърхностно пазположен абцес (супорирал атером (хематом) услужнен форункул) 30,00 лв.
Предна тампонада 30,00 лв.
Отстраняване на назална тампонада предна 20,00 лв.
Локално медикаментозно лечение при епистаксис 20,00 лв.
Закрито наместване на ностна фрактура 45,00 лв.
Шев при разкъсване на носа 30,00 лв.
Промивка на ухо за церумен 20,00 лв.
Отстраняване на чуждо тяло от ухо 30,00 лв.
Адаптиране на слухов апарат 20,00 лв.
Парацентеза 50,00 лв.
Пункция на максиларен синус 50,00 лв.
Инцизия на перитонциларен абцес 50,00 лв.
Отсраняване на задна тампонада 30,00 лв.
Открито наместване на фрактура 50,00 лв.
Екстракция на ушен полип 35,00 лв.
Микроскопия на ухо 20,00 лв.
Продухване на евстахиева тръба по Итард 20,00 лв.
Екстракция на камък от субмандибуларна жлеза 15,00 лв.
Очни болести
Наименование Цена
Изследване на зрителна острота на деца до 6 год. 15,00 лв.
Скиаскопия на деца 6 год. 15,00 лв.
Поставяне на две контактни лещи 15,00 лв.
Периметрия 35,00 лв.
Изседване на цветно зрение 15,00 лв.
Биомикроскопия 15,00 лв.
Офталмоскопия 15,00 лв.
Екзолталмометрия 15,00 лв.
Биноколярно изследване на ретина, периферия с GOLDMAN 20,00 лв.
Имплатационна (импресионна) тонометрия 15,00 лв.
Измерване на ВОН  10,00 лв.
Отстраняване на чужди тела от конюктива, епилация на мигла 15,00 лв.
Отсраняване на чужди тела от роговицата, клепач, калцификати 25,00 лв.
Отсраняване на чужди тела от роговицата и промивка на конюнктивиалния сак 25,00 лв.
Промивка на слъзен сак (слъзни пътища) 15,00 лв.
Остраняване на шевове от роговица и склера 25,00 лв.
Отстраняване на тумор (халацион) от клепач, конюнктива 50,00 лв.
Субконюнктивиална инжекция 20,00 лв.
Дигитален масаж на слъзен сак при неонатален дакриоцистит – 5 процедури 30,00 лв.
Ретробулбарна инжекция 25,00 лв.
Гониоскопия 25,00 лв.
Инцизия на клепачен абцес 50,00 лв.
Цветни проби на слъзни пътища (Ширмел и Зайдел) 20,00 лв.
Психиатрия
Наименование Цена
Друга психологична оценка 25,00 лв.
Индивидуална психотерапевтична сесия (психодинамична, подкрепяща, когнитивна, поведенческа и д 35,00 лв.
Индивидуална консултация психотерапевтична 35,00 лв.
Фамилна психотерапевтична консултация 35,00 лв.
Психологично изследване 35,00 лв.
Образна диагностика
Наименование Цена
Хистеро-салпингографии (без контраст, с обща анестезия) 70,00 лв.
Хистеро-салпингографии (без контраст) 60,00 лв.
Компютърен томограф: Глава 120,00 лв.
Компютърен томограф: Бял дроб 120,00 лв.
Компютърен томограф: Корем 150,00 лв.
Компютърен томограф: Малък таз 120,00 лв.
Компютърен томограф: Гръбнак /един сегмент/ 120,00 лв.
Компютърен томограф: Крайници и стави 120,00 лв.
Мамография на едната гърда в две проекции 30,00 лв.
 Мамография на двете гърди, всяка в две проекции 60,00 лв.
Контактна термография на гърди 60,00 лв.
Корем (обзорна графия на корем) 40,00 лв.
Графия на бял дроб 40,00 лв.
Графия на бял дроб в две проекции 60,00 лв.
Обзор на отделителна система 40,00 лв.
Графии на кости: Череп в две проекции 40,00 лв.
Графии на кости: Специални черепни проекции 40,00 лв.
Графии на кости: Носни кости 20,00 лв.
Графии на кости: Околоносни кухини 30,00 лв.
Графии на кости: Шиен сегмент в две проекции 40,00 лв.
Графии на кости: Шиен сегмент в три проекции 50,00 лв.
Графии на кости: Шиен сегмент в четири проекции 60,00 лв.
Графии на кости: Предмишница 40,00 лв.
Графии на кости: Раменна става 40,00 лв.
Графии на кости: Раменна става в две проекции 60,00 лв.
Графии на кости: Лакетна става 40,00 лв.
Графии на кости: Гривнена става 40,00 лв.
Графии на кости: Гривнена става в три проекции 60,00 лв.
Графии на кости: Длан 40,00 лв.
Графии на кости: Гръдни прешлени 40,00 лв.
Графия на ребра 30,00 лв.
Графии на кости: Сакрум 40,00 лв.
Графии на кости: Опашни кости в две проекции 40,00 лв.
Графии на кости: Лумбални прешлени 40,00 лв.
Графии на кости: Таз 40,00 лв.
Графии на кости: Тазобедрена става 30,00 лв.
Графии на кости: Тазобедрена става в две проекции 60,00 лв.
Графии на кости: Бедрена кост в две проекции 40,00 лв.
Графии на кости: Подбедрица 40,00 лв.
Графии на кости: Колянна става 40,00 лв.
Графии на кости: Колянна става-3 проекции 50,00 лв.
Графии на кости: Глезенна става в две проекции 40,00 лв.
Графии на кости: Глезенна става в три проекции 50,00 лв.
Графии на кости: Петна кост в странична проекция 30,00 лв.
Графии на кости: Петна кост в две проекции 40,00 лв.
Графии на кости: Стъпало 40,00 лв.
Рентгенова остеодензитометрия 1 проекция 50,00 лв.
Рентгенова остеодензитометрия 2 проекции 65,00 лв.
Снимка на рентгенова плака 10,00 лв.
Разчетка на рентгенография 20,00 лв.
Копие на резултат образно изследване 10,00 лв.
Копие на диск 8,00 лв.
Консултация с лекар на изследвания, проведени в друго Л.З. 50,00 лв.
Урология
Наименование Цена
Поставяне на катетър (за първи път) 25,00 лв.
Поставяне на катетър (смяна) 20,00 лв.
Дилатация и инстилация в уретрата 20,00 лв.
Смяна на цистома или нефростома 30,00 лв.
Циркумцизия – операция 120,00 лв.
Френулом бреве – операция с локална анестезия 55,00 лв.
Дорзумцизио (с локална анестезия) 60,00 лв.
Дорзопластика (с локална анестезия) 60,00 лв.
Поставяне на инжекция (индурацио пениспластика) 25,00 лв.
Пункция и евакуация на хидроцеле 25,00 лв.
Варикоцеле 200,00 лв.
Ценоразпис Сектор Физиотерапия
Наименование Цена
Първичен преглед – физиотерапия 40,00 лв.
Кинезиологичен анализ и индивидуална гимнастика 30,00 лв.
Индивидуална рехабилитация и специализирани техники 50,00 лв.
Индивидуална работа с кинезитерапевт в хода на амб. курс 50,00 лв.
Процедура физиотерапия  7,00 лв.
Електро-вакуум терапия 14,00 лв.
Пакет физиотерапия за 10 дни по 3 процедури 120,00 лв.
Пакет физиотерапия за 7 дни по 3 процедури 100,00 лв.
Пакет физиотерапия за 5 дни по 3 процедури 80,00 лв.
Текар -1 процедура 20,00 лв.
Дълбока оксилация – 1 процедура  14,00 лв.
Гуна фореза – 1 процедура 30,00 лв.
Гуна козметика 40,00 лв.
Пресотерапия -1 процедура 14,00 лв.
Китайска медицина 20,00 лв.
Масаж с мануални техники- 30 мин. 30,00 лв.
Хирургия
Наименование Цена
Първична хирургична обработка на малка рана без налагане на кожни шевове 35,00 лв.
Първична хирургична обработка на малка рана с налагане на кожни шевове 70,00 лв.
Първична хирургична обработка на голяма рана 90,00 лв.
Първична хирургична обработка на изгаряне, измръзване или обширни екскориации А- до 2% от т.п. 35,00 лв.
Първична хирургична обработка на изгаряне, измръзване или обширни екскориации – В от 2 до 6% о 60,00 лв.
Първична хирургична обработка на изгаряне, измръзване или обширни екскориации С – от 6 до 10%  80,00 лв.
Превръзка на първично заздравяваща рана 25,00 лв.
Превръзка на вторично заздравяваща рана  15,00 лв.
Хирургична обработка на диабетично ходило 120,00 лв.
Превръзка на варикозни язви и други атонични рани – А с площ до 10 кв. см. 15,00 лв.
Отстраняване на повърхностно разположено чуждо тяло без инцизия или ексцизия 25,00 лв.
Отстраняване на чуждо тяло от меки тъкани с инцизия или ексцизия 150,00 лв.
Инцизия на фурункул или паронихия 50,00 лв.
Инцизия на повърхностно разположен абцес (супорирал латерон, услужнен фурункул, хидрозаденит и 60,00 лв.
Инцизия на дълбоко разположен абцес 70,00 лв.
Инцизия на дълбоко разположен абцес (супорирала пиларна киста, супорирал лимфоденит, постинжек 120,00 лв.
 Инцизия на параунгвален, подкожен, субунгвален панарициум 65,00 лв.
Инцизия на флемон или карбункул 120,00 лв.
Инцизия на хематом или сером 90,00 лв.
Екстракция на нокът или парциална резекция 90,00 лв.
Пластична корекция на нокътно ложе 120,00 лв.
Отстраняване на тумори или тумороподобни образувания от меки тъкани (кожа и подкожие) А до1см 70,00 лв.
Отстраняване на тумори или тумороподобни образувания от меки тъкани (кожа и подкожие) Б 1-3 см 120,00 лв.
Отстраняване на тумори или тумороподобни образувания от меки тъкани (кожа и подкожие) С над3см 170,00 лв.
Биопсия от кожа или лигавица за нуждите на дерматологията 70,00 лв.
Фремулотомия 120,00 лв.
Дермоидална (пиларна) киста 400,00 лв.
Аблацио на препуциума 120,00 лв.
Циркумсцисио 250,00 лв.
Перианална фистула 440,00 лв.
Хидроцеле 220,00 лв.
Варикоцеле 220,00 лв.
Електроексцизия на брадавици и кондиломи 220,00 лв.
Секторална резекция на гърда 500,00 лв.
Постреанимационни грижи от екип в реанимация за 1 легло-ден 60,00 лв.
Отстраняване на лимфен възел по шията (ингвинална област, аксила) 220,00 лв.
Отстраняване на пакет от лимфни възли 400,00 лв.
Кистозни образувания на езика 120,00 лв.
Ампутация на пръст при гангрена 350,00 лв.
Дълбоко разположено чуждо тяло 220,00 лв.
Ексцизия злокачествено образувание на кожата 250,00 лв.
Експертиза по документи – специалист Хирург 25,00 лв.
Сваляне на конци от първично зарастнала оперативна рана 15,00 лв.
Психоаналитични
Наименование Цена
Първичен преглед – Даниела Енчева 30,00 лв.
Аспираторен биофийдбек – 1 терапия 10,00 лв.
Аспираторен биофийдбек – 5 терапии 40,00 лв.
Електросън – 1 терапия 10,00 лв.
Електросън – 5 терапии 40,00 лв.
Транскраниална електростимулация – 1 терапия 15,00 лв.
Транскраниална електростимулация – 5 терапия 60,00 лв.
Клуб за борба с рака на гърдата 10,00 лв.