Дерматологът доц. д-р Георги Пехливанов стана част от екипа на „ДКЦ – 1 В. Търново”

От февруари 2019 г. доц. д-р Георги Пехливанов е част от екипа на „ДКЦ – 1 Велико Търново” ЕООД, подобно на другите му гост-специалисти и хабилитирани лица проф. д-р Пламен Кинов и доц. д-р Иван Вълков.

Медицината е неизменна част от живото на доц. д-р Георги Пехливанов вече близо четири десетилетия. Благодарение на лекарската професия той успява да помогне пряко на безкрайно много болни.

Не малък е приносът му и като доцент към Катедрата по дерматология и венерология на МУ – София за повишаване квалификацията и компетенциите на десетки свои колеги на научно ниво.

Отличната му многоезична подготовка /владее немски, английски, френски и руски език/ и факта, че сам не спира да учи и да се развива го нареждат сред водещите и безспорни авторитети в медицинските среди у нас, а и извън пределите на родината ни.

Като гост-специалист на „ДКЦ – 1 Велико Търново” доц. д-р Георги Пехливанов ще преглежда, лекува и консултира пациенти с проблеми в областта на общата клинична дерматология и венерология след предварително записване на тел. 062/62 19 60.

Важни акценти от биографията на доц. д-р Георги Пехливанов:

  • Доц. д-р Георги Пехливанов завършва медицина през 1979 г. в София. Придобива специалност дерматология и венерология през 1984 г. Специализирал е в Грац, Будапеща и Париж.
  • Работил е 38 години в Университетската Кожна клиника към Александровска болница. Последните 15 години е работил като началник на отделение към клиниката. От 2011 г. е Доцент към Катедрата по дерматология и венерология при МУ – София.
  • Член на БДД /Българското дерматологично дружество/, на Съюза на учените в България и на EADV /European Academy of Dermatology and Venereology /.
  • Автор или съавтор на над 100 научни публикации и 5 учебника. Автор на 2 монографии. Участник в повече от 60 международни форума.
  • От 2007 г. насам организира и открива най-престижния научно-практически форум в областта на дерматологията и венерологията у нас – Национална научно-практическа конференция „ПРОЛЕТНИ ВАРНЕНСКИ ДЕРМАТОЛОГИЧНИ ДНИ”. Националната конференция дава възможност на всички български лекари да участват активно в развитието на дерматологията, венерологията и естетичната медицина в България, както и да обменят опит с водещи световни специалисти. Основател и председател е на Сдружение „Национално дерматологично дружество”.