Д-р Деяна Денева и кинезитерапевтът Николай Тончев бяха част от престижната Национална конференция „ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ВЪВ ФИЗИКАЛНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА,“ която се проведе от 13 до 15 октомври 2023 г. в хотел „Империал“ в град Пловдив.

Този важен научен форум беше организиран от Асоциацията по физикална медицина и рехабилитация.

В рамките на конференцията, водещи лектори споделиха своя опит и практика в областта на физикалната и рехабилитационна медицина.

Сред известните гост-лектори, с които се срещнаха участниците, бяха професори и доктори, като проф. д-р Иво Петров, проф. д-р Владимир Ставрев, проф. д-р Златимир Коларов, доц. д-р Росен Калпачки, проф. д-р Николай Колев и мнозина други.

Научната програма на конференцията включваше презентации на 34 научни доклада и постера, представени от висококвалифицирани специалисти в областта на физикалната и рехабилитационната медицина.

Сред основните теми, които бяха обсъдени по време на конференцията, бяха:

  • Физикална и рехабилитационна медицина при сърдечно-съдови заболявания и техните рискови фактори.
  • Физикална и рехабилитационна медицина при мускулно-скелетни заболявания и неврорехабилитация.
  • Ролето на роботиката във физикалната и рехабилитационна медицина.
  • Физикална и рехабилитационна медицина при урологични заболявания.

Тази конференция беше идеалната платформа за обмен на знания и опит, както и за дискусии по актуални теми, свързани с физикалната и рехабилитационна медицина. Важно беше, че участниците разгледаха и националния рамков договор „Медицински дейности“ за периода 2023-2025 г., както и проектостандарта по специалността физикална и рехабилитационна медицина.